Septemberactie voor kussens

Van veel mensen horen wij dat het zitcomfort op de stoelen zonder kussen niet optimaal is. Helaas zijn er niet genoeg kussens voor alle stoelen! Er is besloten om een actie voor meer kussens te houden.

Elke zondag in september zal er bij de uitgang gecollecteerd worden voor extra blauwe kussens. We hopen hiermee aan de wens van velen tegemoet te komen en we rekenen op ieders solidariteit en gulle gift, ook als u zelf nooit op de stoelen zit!

College van Kerkrentmeesters en de Diaconie