Op bezoek in Amsterdam-Oost

In november zijn elf leden van onze kerkgemeenschap vrolijk naar Amsterdam gegaan om daar een bezoek te brengen aan de Elthetokerk. Via mijn nicht Liesbeth van Riessen is het idee ontstaan om eens kennis te komen maken met het vele goeds dat er van de Eltheto-buurtkerk uitgaat in dit kleurrijke stadsdeel van Amsterdam Oost. De naam Eltheto is ontleend aan het Grieks en betekent: ‘Uw rijk kome’. De Eltheto-buurtkerk functioneert letterlijk als een soort 'krachtplaats' in de Indische buurt. Van oudsher een keurige hervormde middenstandsbuurt, die na 1970 verandert in een migrantenwijk met een opeenstapeling van problemen, wat in 2007 leidt tot de bestempeling 'Vogelaarwijk'. Sindsdien verandert er veel ten goede en anno 2016 lijkt de buurt zich zelfs te transformeren tot een 'yuppenwijk', een ontwikkeling die zich in het verleden ook heeft voorgedaan in de Jordaan en de Pijp. Na een wandeling over de Dappermarkt lopen we naar de Javastraat, waar Liesbeth van Riessen ons tekst en uitleg geeft over het werk van 'haar' PKN kerk in het voormalige Wijkgebouw van de vroegere Hervormde Elthetokerk. Het wijkgebouw biedt op drie bovenverdiepingen huisvesting aan een leefgemeenschap van zeer diverse bewoners. Zij verzorgen een deel van het vrijwilligerswerk voor de buurt, dat plaatsvindt in de ruimten op de begane grond: * 'Replay', een plaats voor de opvang van peuters en voor pedagogisch advies; * Buurthulp, het diaconaal inloopbureau voor mensen in de (schuld)problemen; * Buurtmaaltijd, zowel voor bewoners, verslaafden als psychiatrisch patiënten; * Rommelmarkt op zaterdag, waar veel publiek op af komt; * Boekenkast buiten de voordeur, het ruilen van tweedehands boeken trekt veel publiek; * Avondgebed in de kerkzaal, elke werkdag van half acht tot acht uur 's avonds is er een mogelijkheid tot verstilling, bezinning, een kaars, voorbeden, een gebed, een lied. Het kerkgebouw ligt goed 'in de loop', middenin een drukbezochte winkelstraat. Dit zorgt er voor dat er veel gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen. En natuurlijk is er zondags om 10.00 uur de kerkdienst, waarbij dominee Marleen Blootens als wijkpredikant voorgaat. Zij informeert ons in de kerkzaal over een paar bijzondere aspecten van deze buurtkerk. Ze stelt dat deze zich in een overgangsbeweging bevindt van orthodoxie naar 'orthopraksie' en geeft als voorbeeld het dagelijkse avondgebed dat in het begin onhaalbaar leek, maar nu één van de meest wezenlijke activiteiten blijkt te zijn. De buurtkerk wil vooral een gemeenschap zijn van mensen die bidden en goede werken verrichten, helemaal in lijn met de toekomstvisie van de kerk, zoals Dietrich Bonhoeffer die ooit heeft verwoord. We worden vervolgens als 'broeders en zusters' uit Bloemendaal en Overveen onthaald op een heerlijke warme lunch in het eigen restaurant van de kerk, waar ook de buurtmaaltijden worden gehouden. Daar vertellen diverse vrijwilligers ons over hun eigen bijdragen, zoals bijvoorbeeld het project KIWOS (KinderWerk Op Straat) en de succesvolle opleiding voor vertrouwenspersonen. Er zijn inmiddels vanuit de buurtkerk 105 vertrouwenspersonen opgeleid, die actief helpen om de problemen aan te pakken, de sociale binding in de wijk te vergroten en de strijd tegen de vereenzaming aan te gaan. Al met al is dit voor ons als leden van de meer 'gesettelde' kerkgemeenschap van Bloemendaal en Overveen een boeiende kennismaking geweest met een pionierende buurtkerk, die in deze uitdagende omgeving heel goed gestalte geeft aan haar Bijbelse opdracht. Net als het Haarlemse Stem in de Stad verdient deze armlastige Eltheto-buurtkerk onze gulle steun. Wie dat wil kan een bijdrage overmaken ten name van de Stichting Vrienden van de Elthetokerk, IBAN nummer: NL78 RABO 0152 5381 35. Klaas van Giffen