Kerstcollecten voor kinderen in de knel

Op Eerste Kerstdag collecteren we voor het project van Kerk in Actie “Geef licht aan kinderen in de knel”.

Eerste Kerstdag diensten 25 december – Kinderen in de knel
We collecteren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en (te) vroeg werkende kinderen. PKN/Kerk helpt om te zorgen dat hun rechten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Wilt u dit project rechtstreeks steunen? Kies zelf een project uit op kerkinactie.nl/projecten/kinderen en maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. het projectnummer.