Geld verzameld voor schooltuinen

Allereerst willen we alle gulle gevers bedanken voor de opbrengst van twee collectes gehouden zijn in 2017. Deze hebben het mooie bedrag van ruim 1200 opgeleverd voor het aanleggen van schooltuinen. Het project sluit aan bij de educatieve vernieuwing die al in gang is gezet. Vraaggestuurd onderwijs met een directe verbinding met de eigen ervaringen van kinderen. De theoretische schoolthema’s in het nationale onderwijscurriculum (waaronder milieu, voeding en gezondheid) worden door dit project dagelijkse realiteit. Theorie en praktijk komen bij elkaar. Spelenderwijs wordt het verbouwen van diverse groenten en fruit en het maken van een groene leefomgeving onderdeel van het onderwijs. Het gaat om het plezier van het zaaien, je verantwoordelijk voelen voor onderhoud, het zien groeien van de planten en het ervaren van een gezondere leefomgeving. Van belang in het leerproces is de kennis van de mogelijkheden en voordelen van ander voedsel. Er is met de jaren een monocultuur van gierst en uien ontstaan. Het kweken, bereiden en eten van gevarieerder voedsel kan leiden tot verbetering van de gezondheid van de inwoners in het Pays Dogon. Vanaf 2017 is de stichting Bloemendaal – Dogon gefuseerd met 2 andere stichtingen en gaan wij verder onder de naam Partners Pays Dogon. Samen werken we, met onze Malinese partner NGO, aan verbetering van het onderwijs, bouw, restauratie, goede gezondheidszorg, vrouwenprogramma’s, water voorziening en het groene woestijnproject. Een integrale aanpak die werkt! Zie onze site www.partnerspaysdogon.nl