Diaconieproject 2017: Ethiopië

De diaconie heeft dit jaar gekozen voor het project ‘Op zoek naar veiligheid in Ethiopië’. Wat als je je kinderen geen eten meer kan geven door de extreme droogte in je land? Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende overstroming? Wat kun je doen om je oogst te beschermen tegen een natuurramp? Het 'Rode draad project' dat de Diaconie dit jaar ondersteunt, helpt mensen om het heft in eigen hand te nemen bij een ramp. Op zoek naar veiligheid Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika heeft een enorme impact op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië, waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar, zeer ernstig. De Ethiopische Evangelische Kerk Mekane Yesus zet zich in voor directe noodhulp nu én voor manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt. Ze trainen mensen in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen en verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte. Lees meer Ondersteun Ethiopiërs bij rampenpreventie en het tegengaan van honger en kindersterfte. Uw bijdrage is van levensbelang en maakt het verschil!  Maak uw gift over op: NL75ABNA0576173681 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Bloemendaal en Overveen, o.v.v. thema Op zoek naar veiligheid, Ethiopië