Laten we samen eten!

Kom ook naar de wintermaaltijd.  Zo leren we elkaar (beter) kennen, hebben meer onderling contact en… het is gezellig. Een maaltijd waarbij iedereen, van jong tot oud, welkom is. Om het voor zo veel mogelijk gemeenteleden mogelijk te maken om samen aan tafel te gaan zijn er twee maaltijden.

Informatie: 
Dinsdag 12 februari vanaf 12.00 uur een warme lunch
Donderdag 14 februari (valentijnsdag) vanaf 18.00 uur een avondmaaltijd
Locatie: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 20

Wilt u deelnemen? 
Geef u op bij het kerkelijk bureau: (023) 524 19 13 of bureau@kerkpleinbloemendaal.nl  
Als u vervoer nodig heeft, wilt u dat daar dan ook melden?

Janny de Groot en Juup van Werkhoven