We gaan op reis!

We gaan op reis. Met een grote groep, zo’n 80 mensen: gasten én helpers, gemeenteleden én mensen van buiten de gemeente. We gaan naar Nieuw Hydepark in Doorn voor de Rooseveltweek, zo genoemd naar het 'Roosevelthuis' waar deze bijzondere vakantieweek vroeger werd gehouden. Nu is het Rooseveltpaviljoen onderdeel van Nieuw Hydepark, waar ook de Protestantse Kerk in Nederland onderdak heeft voor opleiding en conferenties.

Een prachtige plek, die bij mij herinneringen oproept aan het oude Hydepark en aan de tijd die ik er doorbracht: seminarieweken, nascholing, studiedagen. Voor mij is dit de eerste keer dat ik met de Rooseveltweek meega. Ik heb zo veel mooie verhalen gehoord dat mijn verwachtingen hooggespannen zijn. Het thema van deze Rooseveltweek is ‘Klank en kleur’. Een thema dat veel oproept. Wat geeft kleur aan ons leven? Wat maakt dat een sombere dag, een sombere stemming overgaat? Denk ook aan de regenboog. Je kunt de regenboog pas zien als het regent én de zon schijnt. Als door je tranen heen er toch licht, hoop is. Wanneer heb je het gevoel dat er harmonie, samenklank is, dat we echt mogen klinken? Dat onze stem ertoe doet? Maar waarom toch die naam voor deze week, deze plek? Die verwijzing naar Roosevelt? Roosevelt was van 1933 tot 1945 president van de Verenigde Staten. Hij is geboren in Hydepark (!) in de staat New York, maar de familie Roosevelt komt oorspronkelijk uit Zeeland. In 1941 formuleerde president Franklin D. Roosevelt in een prachtige toespraak voor de senaat vier voorwaarden voor vrede wereldwijd. Vier voorwaarden om de toekomst zeker te stellen. De vier voorwaarden zijn vier fundamentele vrijheden waar elk mens volgens Roosevelt recht op heeft. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van gebrek, vrijheid van angst. Roosevelt pleitte voor een wereldwijde wapenbeperking en voor een nieuwe morele ordening. Het was een eerste stap naar de universele rechten van de mens. De Amerikaanse schilder Norman Rockwell heeft die vier vrijheden prachtig weergegeven. Nog elk jaar wordt in Zeeland de Four Freedoms Award uitgereikt. Roosevelt was een inspirerende persoonlijkheid. Inspiratie en iets van dat gevoel van vrijheid, dat wens ik de deelnemers van deze bijzondere vakantieweek, maar ook de thuisblijvers en degenen die op een ander moment en een andere plek vakantie gaan vieren toe! Juup van Werkhoven Lees en kijk het dagboek van 2016 terug!