Geef voor Dorpskerk Bloemendaal

Geef voor uw kerk! Zaterdag 19 januari 2019 start Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Alle leden van onze kerk ontvangen hierover een brief of email met de vraag om te geven.

En dat is hard nodig, want onderhoud van het monumentale kerkpand, de koffie, maar ook het personeel en maatschappelijke projecten kosten geld. Omdat kerkgemeenten geen subsidie krijgen, hebben we een financiële bijdrage nodig om te kunnen blijven bestaan. Zo blijven we van waarde voor onze leden en voor de samenleving.

Meer dan de helft van onze leden geeft al aan Dorpskerk Bloemendaal. U ook?

Mede dankzij uw giften werd in 2018 het broodnodige onderhoud gepleegd aan het monumentale pand: het verwarmingssysteem werd aangepakt, de voorbereidingen voor de restauratie van het orgel werden gestart en de kerkklok kreeg een nieuwe klepel.

In 2019 onderzoeken we de mogelijkheid van herbouw van Villa Maranatha aan de Donkerelaan. Een nieuwe plek waar in de toekomst extra ruimte moet komen voor ontmoetingen, gesprekken en inspiratie voor zowel onze leden als het hele dorp. We gaan verder met de digitalisering van onze kerk, zodat we u nog makkelijker en beter kunnen informeren en bedienen. Bovendien wordt ons monumentale orgel gerestaureerd. Een kostbare klus.

Geeft u ook om de Dorpskerk? Doe dan mee. En geef! Want samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Meer weten over onze financiën? Lees de ANBI-pagina of bekijk de begroting 2019

Bekijk hieronder het fotoalbum met wat wij allemaal doen.

Dorpskerk Bloemendaal is een plek van ontmoeting en verbinding. Het is de plek waar u op zondag én doordeweeks bezinning en inspiratie vindt tijdens kerkdiensten en gespreksgroepen.