Rob Spigt Bloemendaler van het Jaar

Rob Spigt 2Op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Bloemendaal is Rob Spigt benoemd tot 'Bloemendaler van het jaar'. In zijn speech benoemde burgemeester Schneiders de grote waarde van de Dorpskerk voor Bloemendaal en de centrale rol die Rob Spigt als kerkrentmeester de aflopen acht jaar heeft vervuld in het onderhoud en de renovatie van de Dorpskerk. De Dorpskerk verkeert nu in zeer goede staat, aldus de burgemeester, voor kerkelijke bijeenkomsten. Maar hij is ook geschikt voor vele maatschappelijke activiteiten zoals concerten van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en uitvoeringen van de muziekschool Jaap Prinsen maar ook lezingen en boekbesprekingen kunnen er plaatsvinden. Rob kreeg het 'Kopje van Bloemendaal' uitgereikt. In zijn dankwoord zei Rob Spigt met een kwinkslag, dat hij ook zelf belang heeft gehad bij deze activiteiten omdat hij aan het Kerkplein woont en dat daardoor zijn eigen huis nu meer waard is geworden. Ook sprak hij zijn grote erkentelijkheid uit voor aannemer Pim van Zalingen, die een belangrijke rol in dit proces heeft gehad. Het was een bijzondere avond!    Jantien Westra