Rijdende rechter iets voor Bloemendaal?

IMG_1099 IMG_1100'Een overhellende heg kan wel degelijk iemands dagelijks leven verpesten', aldus Bas Heijne tijdens een druk bezochte bijeenkomst van Areopagus Bloemendaal in de Bloemendaalse Dorpskerk op zondag 11 oktober. Rijdende rechter In het gesprek dat de Bloemendaalse predikant Ad van Nieuwpoort had met 's lands invloedrijkste columnist, cultuurcriticus en essayist Bas Heijne ging het onder meer over de schaduwzijden van schaalvergroting. 'Gezag en nabijheid horen bij elkaar. Dus niet op een afstand menen de dingen te kunnen regelen maar, net als bijvoorbeeld de bekende rijdende rechter, ter plekke in de tuin gaan staan waarover het conflict gaat, goed luisteren en dan vervolgens een oordeel uitspreken.' Een zinnige suggestie voor ons dorpsbestuur, aldus Van Nieuwpoort. Het geanimeerde gesprek ging vervolgens niet alleen over Bloemendaal, maar ook over de betekenis van de literatuur voor de actualiteit. Heijne schreef in zijn boeken al vaker over de actualiteit van de romans van Louis Couperus: 'De roman "De stille kracht" is de beste roman die ooit in het Nederlands is geschreven' aldus Heijne, 'en nog altijd zeer actueel'. In die roman gaat het over de Nederlandse resident Van Oudijck in het koloniale Indië die meent met een helder plan en goede orde Java te kunnen beheersen. Hij is weliswaar rechtvaardig en goedbedoelend, maar blind voor de krachten die er onderhuids spelen, en die zich uiteindelijk tegen hem keren. Heijne: 'Ook in de politiek denken we nog steeds alles onder controle te kunnen houden met procedures, op afstand van de samenleving. Maar de vraag is of dat nog wel kan. Literatuur kan ons helpen steeds weer te ontdekken dat de 'waarheid' altijd in het midden ligt. We hebben de literatuur en de kunst nodig om onze werkelijkheid te kunnen ontmaskeren.'