Profiel van onze gemeente

Deze profielschets wil een beeld schetsen van de huidige situatie van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. Uit de reacties op de concept-profielschets, blijkt dat er in de gemeente een grote behoefte bestaat aan een nieuw beleidsplan, waarin de richting voor de toekomst wordt vastgelegd. 

De gemeenteleden hechten eraan dat zij in de totstandkoming daarvan een actieve bijdrage kunnen leveren. De schets is gebaseerd op het beleidsplan voor 2017-2020. Er ligt wel een overgangsbeleidsplan, maar nog geen nieuw beleidsplan voor 2020-2023. 

Lees de Profielschets