Voormalig Shell-directeur over klimaat en kinderpardon

Voormalig Shell-directeur Rein Willems schaart zich niet achter klimaatdrammers en zorgde zondagmiddag 10 maart voor een helder gespreksklimaat in de Dorpskerk van Bloemendaal, waar dominee Ad van Nieuwpoort met hem sprak over -hoe kan het ook anders- klimaatverandering, maar ook over zijn betrokkenheid bij de recente ontwikkelingen rond het kinderpardon.

Ad van Nieuwpoort stelde de juiste vragen aan de heer Willems en zo werd het voor de aanwezigen een boeiende middag met dus zeer actuele onderwerpen.

Luister hier de aflevering terug. Foto´s Charles Duijff

Meer weten over Areopagus?

Nog meer Rein Willems
Lees hieronder het uitgebreide vraag/antwoord dat Rein Willems na de uitzending nog stuurde.

`Bedrijven zullen klimaatbelasting ongetwijfeld doorberekenen aan de burgers…Het zal bovendien werkgelegenheid kosten. Bedrijven zullen vertrekken naar elders.´

Hoe werd in het VNO-NCW aangekeken tegen een betrokken ondernemer?
`Over het algemeen werd dat binnen VNO-NCW zeer geaccepteerd, om dat dit ook vaak de mensen waren die in commissies van het VNO-NCW meewerkten aan het algemeen VNO-NCW belang.´

Komt de koning ook in jouw kerk?
`Nee, ik weet niet waar hij kerkt. Zijn moeder kerkte in de Kloosterkerk in Den Haag, toen zij daar woonde en ik begrijp dat zij nu soms bij andere kerken op bezoek gaat zoals recent in Bloemendaal?´

Het overgrote deel van de klimaatwetenschappers is van mening dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Hoe kunt U volharden dat dat niet het geval is?
`Ja, een meerderheid is nog geen bewijs dat iets zo is ,afgezien van het feit dat er met die cijfers over 90% van de wetenschappers zijn het er over eens,ook gemanipuleerd is. En verder, ik sluit niet uit dat de ”mens” een grote rol speelt, ik heb alleen grote twijfels dat CO2 de hoofdoorzaak is, zoals door wetenschappers word genoemd (waterdamp is een veel groter broeikasgas). Ik denk dat millenia lange cycli en de zonnevlekwerking een minstens zo grote, zo niet veel grotere rol spelen.´

Begrijp ik goed dat de grootste kansen voor burgerlijke ongehoorzaamheid liggen in een beroep op onvoldoende informatie? En tegenstelling en tussen eerdere en latere besluiten.
`Nee, ik denk van niet de enige reden voor burgerlijke ongehoorzaamheid – zoals ik dat zie – is gelegen op wat in de bijbel gerechtigheid heet en onderkent de spanning die er kan zijn tussen rechtvaardigheid en vastgelegd nationaal en internationaal recht. Een en ander is goed verwoord in een document (1999, nr17) Overwegingen rond kerkasiel ,van de Raad van kerken in Nederland.´

tekst loopt door onder de foto

Wat denkt U over de olieramp in Nigeria?
Meer dan 90% van alle olie lekkage is veroorzaakt door diefstal en terroristische aanslagen van burgers op installaties. Met de lokale autoriteiten wordt hier hard aan gewerkt en alles steeds weer hersteld. Daarnaast is Shell als partner, maar niet de operator, betrokken in een rechtszaak in Italië tegen de operator ENI over vermeende corruptie-omkopen van een minister .Shell is daarbij ook aangeklaagd omdat zij geweten zou hebben van de corruptie door haar partner ENI. De getuige waarop deze actie tegen Shell gebaseerd was heeft zich – naar ik begrijp – recent teruggetrokken. Ik kan me niet indenken – de cultuur goed kennend – dat het bedrijf hier actief in betrokken is. Maar laten we wachten wat de rechter zegt.

Hebben de multinationals teveel invloed op het regeringsbeleid? 
`Ik vind het moeilijk te oordelen of de invloed te veel of te weinig is. Ja, er is invloed, maar de overheid is mans (vrouws) genoeg om goede afwegingen in landsbelang te maken.(i.e werkgelegenheid van hoog en laagwaardige banen enzo ). Ik denk echt dat politieke partijen,inclusief de oppositie veel meer invloed hebben. Nederland heeft gelukkig nog altijd een democratische systeem dat niet gebaseerd is op een besluit van de meerderheid (de helft +1) ,maar besluiten die ook rekening houden met de minderheid.´

Waterstof als brandstof is niet in het belang van de oliemaatschappijen?
`Waterstof wordt juist door oliemaatschappijen gepromoot (met name Shell opent enkele honderden waterstofstations in Duitsland en begint ook en Nederland (er is er al een in Rhoon (voor bussen).´

Pesten mag niet op school, mag je als overheid wel vluchtelingen wegpesten(staatssecretaris)?
`Antwoord lijkt me duidelijk: nee, ik vind dit te gek voor woorden.´