Partnerproject Dogon – meer hulp nodig

Onze diaconie is actief in Dogon in Mali. Het gaat niet goed in het gebied. Na dodelijke aanvallen in maart op Ogossagou en Welingara, niet ver van Bankass, is op 10 juni ook Sobane-Kou aangevallen, een dorp op ongeveer 10 km van de Koundou. De gevolgen zijn gruwelijk: veel doden en gewonden, het dorp platgebrand.

In Sobane heeft onze partnerorganisatie ADI verschillende projecten: een school, een vrouwengroep en een bosproject. ADI heeft de overlevenden naar Koundou gebracht, na met hen de doden te hebben begraven. Unicef komt met hulp: tenten, voedsel en medicijnen. De precieze toedracht is onbekend, maar duidelijk is wel dat spanningen tussen Dogon en Peul, de twee bevolkingsgroepen in het gebied, er een rol in spelen naast jihadisme, banditisme, en gebrek aan staatsmacht.

Help de mensen in Dogon te overleven, maak een bijdrage over op rekening NL27INGB0004538261 t.n.v. Partners Pays-Dogon, onder vermelding van Noodhulp Sobane

We laten ze niet in de steek
ADI richt al zijn inspanningen nu op hulp, direct zowel als indirect. Met contacten, transport, registratie en advies kan ADI de veelal ‘grove’ inzet van externe hulporganisaties efficiënt maken. Partners Pays-Dogon gaat ook door; we laten de bevolking niet in de steek. We weten dat het merendeel van de Dogon en Peul dit geweld niet wil, en dat zijn de mensen voor wie wij ons inzetten. We hebben uw steun meer dan ooit nodig. Dit is dan ook een oproep: help ons, help de Dogon en de Peul om dit geweld te overleven. Dat kan in de vorm van geld. Er is nu meer nodig dan alleen voor onze projecten.

Wij staan dagelijks in contact met de mensen van ADI, ter plaatse in Koundou. Voor een update van de situatie kunt u contact opnemen met post@partnerspaysdogon.nl of bellen met Liesbeth Spigt, 06 1138 7268. Ons jaarverslag 2018 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.

Dus wacht niet langer en geef! Maak uw bijdrage over op rekening NL27INGB0004538261 t.n.v. Partners Pays-Dogon, onder vermelding van Noodhulp Sobane.

Alvast bedankt!

Liesbeth Spigt