Oldenhove

Zoals u weet hebben 90 statushouders dit jaar tijdelijke huisvesting gekregen in het voormalige zorgcentrum ‘Oldenhove’ aan de Dompvloedslaan in Overveen. Het is een heel gemengde groep mensen, afkomstig uit veel verschillende landen en culturen. Ook verschillend in opleiding, in taalbeheersing en in geloofsbeleving. Sommigen zijn al langer hier; sommigen wonen hier nog maar nét en moeten nog thuisraken in onze omgeving. Sommigen zijn al lid van onze kerk geworden. Maar allemaal zijn ze de verplichting aangegaan om Nederlands te leren, om werk te zoeken en om inburgeringsexamen te doen.

 

VluchtelingenWerk Nederland helpt hen door aan iedere statushouder een maatschappelijk begeleider en een taalmaatje te koppelen. Er is behoefte aan buurtbewoners en vrijwilligers die de statushouders willen helpen om thuis te raken in onze Nederlandse samenleving. Door ze te helpen met taal, met huiswerk, met praktische zaken of zomaar als gezelschap. Voelt u er iets voor om als vrijwilliger mee te doen? Laat het svp aan de Diaconie weten, dan zullen wij u doorverwijzen.

 

Namens de Diaconie,

Klaas van Giffen
023-5271651

klaasvangiffen@online.nl