Noodhulp Oekraïne

Ook als Dorpskerkgemeente zetten we ons in voor de mensen in Oekraïne. Zo heeft onze diaconie een gift overgemaakt van 1000 euro aan Kerk in Actie – het landelijke actieplatform van de kerken – voor noodhulp aan de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. Ook u kunt een gift overmaken. Daarnaast attenderen we u graag op de mogelijkheid om als gastgezin te fungeren voor vluchtelingen.

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Tijdens de vespers en op zondag 6 maart zal de diaconie-collecte geheel worden bestemd voor dit doel. Gezien de omvang van deze humanitaire ramp bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. noodhulp Oekraïne.

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in overvolle asielzoekerscentra op een woning. Heeft u woonruimte tijdelijk beschikbaar en wilt u gastgezin zijn voor vluchtelingen? Neem contact op via de website https://takecarebnb.org/

Zo’n logeerperiode van maximaal drie maanden kan een heel bijzondere ervaring worden, want u geeft uw gast een warm welkom en een positieve start in Nederland.”