Nieuwe predikant

Na de dienst van zondag 18 juni heeft de gemeente kunnen kennismaken met proponent Tjitske de Vries-Meijer, beoogd parttime predikant voor voornamelijk het ouderenpastoraat bij onze kerk. Na de kennismaking besloot de kerkenraad een beroep op haar uit te brengen.  De beroepingsbrief is afgelopen maandag naar haar toe gebracht en nu mag ik u met veel plezier meedelen dat Tjitske de Vries-Meijer het beroep heeft aangenomen!

 

De bevestigingsdienst zal waarschijnlijk na de zomervakantie plaatsvinden.  Wij brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte over de datum