Nieuwe parttime predikant

We hebben een nieuwe parttime-predikant gevonden! Zo’n anderhalf jaar geleden ontstond er bij onze kerk een vacature doordat dominee Juup van Werkhoven-Romeijn met emeritaat ging. Na een lange zoektocht hebben we een predikant gevonden die deze parttime-functie wil vervullen. Zijn naam is Piet van Reenen en vanaf 1 september 2022 gaat hij zich voor 0,4 fte aan onze gemeente verbinden.

Evenals wetenschapstaal heeft religieuze/geloofstaal een natuurlijke plaats in het leven. Het is een taal die uitnodigt om het mysterie (de schoonheid en gebrokenheid in-één) van het leven te omarmen. Een hou-vast dat er mag zijn!

Dominee van Reenen is 67 jaar en een predikant met ruime ervaring in binnen- en buitenland. Zo was hij onder meer actief in Amersfoort, Amerongen, Zeist, Zwitserland (St. Sulpice, bij Lausanne), België (Tervuren, bij Brussel) en Maastricht. Sinds 1 oktober 2020 is hij hulppredikant in Muiderberg.
Hij woont zowel in Leersum als in Amsterdam. Leersum is de basis, maar, vanwege het werk van zijn echtgenote, wonen zij beiden een deel van de week in Amsterdam. Vanuit Amsterdam kan hij goed het werk in onze gemeente doen. Zo is dat de afgelopen anderhalf jaar ook in Muiderberg gebleken.
witregel

Het is de bedoeling dat onze beide predikanten als een team gaan samenwerken. Er zal echter wel een duidelijke taakverdeling zijn. De focus en prioriteit in het werk van dominee Van Reenen zal het pastoraat voor onze oudste gemeenteleden zijn.

Dominee Van Reenen heeft een groot hart en liefde voor het gemeentewerk, de oudere gemeenteleden in het bijzonder. Hij heeft zich daar ook echt in gespecialiseerd. Dominee van Reenen preekt graag en zal, naast het pastoraat, ook geregeld voorgaan in onze diensten. In de gesprekken die er zijn geweest kwam naar voren dat dominee Van Reenen een teamspeler is die mensen graag ‘meeneemt’ in nieuwe initiatieven. Hij heeft er heel veel zin in u te ontmoeten!

Op zondag 18 september aanstaande zal dominee Piet van Reenen in een feestelijke dienst aan u worden voorgesteld. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.