Beroep predikant Ad van Nieuwpoort

Jongstleden woensdag 8 april heeft onze predikant Ad van Nieuwpoort het beroep dat op hem werd uitgebracht door de Haagse Duinzichtkerk na rijp beraad aanvaard. Wel is met de Duinzichtkerk overeengekomen dat hij zolang deze crisis duurt, als herder op zijn post zal blijven hier in Bloemendaal.

Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin wij ons bevinden is daarom de voorgeschreven termijn van drie maanden opengebroken. Het moment van afscheid zal dus pas worden vastgesteld wanneer er enig zicht is op het einde van deze crisis. Dat betekent dat ook de kerkenraad in deze tijd geen stappen zal ondernemen ten aanzien van het beroepingswerk. Er zijn nu andere zaken die onze aandacht nodig hebben. Zodra er meer bekend is, zullen wij u vanzelfsprekend op de hoogte stellen.