Maandbericht in een nieuwe vorm

Een blad dat u inspireert en vermaakt en noodzakelijke informatie verschaft over onze kerk en gemeente. Dat is het Maandbericht. Maar waar papier vroeger de enige vorm was om u op de hoogte te houden van kerkdiensten en andere informatie, is dat vandaag de dag niet meer zo. De noodzakelijke informatie kunnen we u snel en actueel verschaffen via de website, e-mailnieuwsbrief, whatsapp en afkondigingen tijdens de kerkdienst. Zo bent u altijd up-to-date.

Hierdoor ontstaat ruimte om een kerkblad te creëren met nog meer verhalen, interviews, achtergrond, inspiratie en vrolijkheid dan u nu al van ons gewend bent. Een blad voor veel meer dan de gemeenteleden alleen, een blad, ook voor Bloemendalers en buitenlui. Om hen zo mee te nemen in ons Verhaal en een kijkje in de keuken van onze kerk te geven. Zo zijn we een open kerk achter de voordeur, aan de keukentafel of op de bank bij de mensen thuis.
Naast blad en nieuwsbrief creëren we een besloten gedeelte op de website met specifieke informatie, bedoeld voor leden van de kerk, zoals verslagen en mutaties.

Papieren circulaire
Uiteraard vergeten we als redactie en communicatiecommissie de lezers die geen toegang hebben tot digitale middelen, niet. We vinden het belangrijk dat zij goed geïnformeerd blijven. Dat doen we zorgvuldig: we hebben zicht op wie deze mensen zijn en zorgen naast het nieuwe blad voor een papieren circulaire met alle informatie over kerkdiensten en bijeenkomsten. Dit is niet ongebruikelijk, veel kerken hanteren een papieren circulaire als een van de communicatiemiddelen.

Uitbreiding redactie
In januari 2023 verschijnt het laatste Maandbericht en in het voorjaar van 2023 het nieuwe blad. Dat blad zal vier keer per jaar uitkomen. Ook gaan we aan de slag met de website, nieuwsbrief en circulaire. De redactie willen we uitbreiden met onder andere een beeldredacteur en columnisten.

Tot slot
Deze verandering is niet over één nacht ijs gegaan, we hebben er goed en uitgebreid over gesproken met elkaar en ook discussie gehad over doel, vorm, samenwerking. Dat is ook goed in zo’n proces. Zo komen we tot een beter product. We zijn er van overtuigd dat we u met met alle (nieuwe) communicatiemiddelen alle informatie kunnen bieden die u nodig heeft. Heeft u vragen of wilt u met ons meedoen? Aarzel niet om contact op te nemen met ondergetekende.

Namens de Communicatiecommissie,

Frijkje Bakker – 06-5756 6899