LENTEZANG met Agnes van Bekkum

Op donderdag 30 maart a.s. gaan we met elkaar een aantal bekende, dierbare of nostalgische liederen zingen o.l.v. Agnes van Bekkum.

Uiteraard weet Agnes een mooi programma samen te stellen, maar als u een verzoekje voor een speciaal lied heeft, dan kunt u dit tot 28 maart a.s. doorgeven aan Agnes zodat zij deze liederen kan opnemen in een door haar samen te stellen boekje. Dit kunnen Paasliederen zijn maar ook andere liederen, zoals van Johan de Heer. Heeft u een lievelingslied, dan kunt u dit opgeven en misschien kunt u dan ook vertellen waarom dit lied u zo raakt.

U kunt Agnes bereiken via e-mailadres: agnesvanbekkum@gmail.com; tel. 06 – 225 04 732 of na de kerkdienst even doorgeven aan Agnes.

Heeft u een mooi, toepasselijk gedicht, een warme herinnering of een stukje schriftlezing: daar is ook ruimte voor. U kunt dit ook aan Liesbeth of Hetty opgeven, dan komt het ook bij Agnes terecht.

 

Nà het koffiedrinken (tot circa 11:30 u) is er een lichte lunch, die in het Kerkelijk Centrum wordt geserveerd. Voor deze lunch kunt u zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau. De onkosten bedragen € 5,00, af te rekenen bij het KB. Graag opgeven vóór 28 maart a.s.

Om ca. 12:30 u gaan we richting kerk, waar we een uur fijn met elkaar gaan zingen.

Luncht u niet samen met ons, dan graag om 12:50 u in de kerk aanwezig zijn, waar u met muziek wordt verwelkomd.

 

Houdt u van zingen? Dan is dit iets voor u en als u níet van zingen houdt, maar wél van luisteren dan bent u ook van harte welkom!  Weet u iemand, die dit ook leuk zou vinden: vraag hem of haar mee, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

We gaan ervan uit dat u zelf voor vervoer zorgt, maar lukt dit niet dan zoeken we een oplossing.

Laten we er met zijn allen een fijn (muzikaal) gebeuren van maken.

Hartelijke groeten,

Hetty Lub (06 – 126 71 743)

Liesbeth Spigt (06 – 113 87 268)