Kerkreisje bezocht een vrome tijd

In 1675 laat Samuel van Hoogstraten als boekhouder van Hollands muntmeesters deze stichtelijke dichtregels aanbrengen op de fries van de Munters kapel in de Grote kerk van Dordrecht. Zelfs de muntmeesters beseffen in die tijd dat het beter is om het hart niet te zetten op de klinkende gouden munt, maar om het te delen met de armen; dat levert een honderdvoudig rendement op:

"Hebt gy 't op Munt gemunt. Uitmuntender dan goud. DeeL d'armen van Uw munt en VVaCht VVeer honderd. Voudt"

Wát een vrome tijd moet dat zijn geweest in onze gewesten, tijdens die Tachtigjarige Oorlog! Dominee Juup van Werkhoven vertelt ons er alles over, als we op donderdag 25 april met een luxe bus onderweg gaan naar Dordrecht. Met maar liefst 30 gemeenteleden nemen we daar deel aan de herdenking van de Synode van Dordrecht, 400 jaar geleden. Destijds kwamen er meer dan 100 predikanten, professoren en politici bijeen en was de stad een half jaar lang het centrum van protestants Europa.

Dordrecht ontvangt ons op passende wijze met koffie en appelgebak in de kosterij van de Lutherse kerk, op de hoek van de Blindeliedengasthuissteeg. Na een korte bezichtiging van dit prachtig lichte kerkgebouwtje lopen we in een lange stoet naar de Grote Kerk. Daar worden we ontvangen door gidsen, die ons alles vertellen over dit indrukwekkende kerkgebouw. Het is een laatgothische Brabantse kruisbasiliek uit de 14e eeuw, die sinds 1572 dienst doet als protestantse kerk. Met de torenbouw wordt in 1504 begonnen, maar de kleibodem blijkt niet voldoende draagkrachtig, zodat de bouw halverwege moet worden gestaakt. De kerk bevat 33 zuilen (naar de leeftijd van Jezus), de 24 zijbeuken of kapellen hebben in de loop der tijd allerlei functies gekregen, als altaar of graf voor gildemeesters of vooraanstaande Dordtse families, zoals De Witt, Van Beveren, Van Meerdervoort. De sobere eikenhouten kansel uit 1597 maakt in 1756 plaats voor een marmeren kansel, die is versierd met twee schitterende verfijnd uitgehouwen taferelen: de doop van Jezus in de Jordaan en de 12-jarige Jezus, lerend in de tempel.

Na het bezoek lopen we naar het Dordts Museum om daar eerst de lunch te gebruiken en vervolgens de speciale tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder‘ te bezoeken. Daar leren we dat er wel degelijk een relatie is geweest tussen het strenge calvinisme en de kunsten, in een breed palet.

Elk jaar weer gaan er meer mensen mee met dit jaarlijkse uitje van onze kerkgemeenschap. Het zijn dan ook reizen met een soort gezelligheidsgarantie: je bent een dag lang verzekerd van aangenaam gezelschap en je hebt in Juup een zorgzame reisleidster, die samen met haar man Jaap de dag tot in de puntjes voorbereidt. Waarvoor hen ook vanaf deze plaats alle lof wordt toegezwaaid!