Kerken actief aanwezig op klimaattop Parijs

klimaattop parijsMedio december is de Klimaatconferentie in Parijs afgesloten met een akkoord. De afspraken gaan verder dan velen vooraf hadden durven hopen. In aanloop naar de Klimaattop hebben de kerken een klimaatloop georganiseerd, een Nederlandse klimaatpelgrimage met als ondertitel 'Maak 2015 het jaar van de hoop'. En hoop is wat we nu mogen hebben, dankzij dit akkoord. Vanuit de kerken is bij het begin van de conferentie een petitie aangeboden met een oproep aan de wereldleiders om de klimaatverandering tegen te gaan en te komen tot eerlijke afspraken die arme landen helpen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Wereldwijd hebben bijna 1,8 miljoen mensen vanuit allerlei religieuze organisaties de petities ondertekend. Vanuit Kerk in Actie mocht ik een paar dagen deze belangrijke conferentie bezoeken. Niet om te onderhandelen, wel om kennis te maken met alle activiteiten die rond de Klimaattop in Parijs worden georganiseerd, zoals een expo met allerlei duurzame initiatieven. Noord en zuid ontmoeten elkaar in allerlei side-events. Urgentie blijkt uit schrijnende presentaties. Ambitieuze initiatieven laten zien dat er hoopgevende oplossingen zijn. De kerken zijn actief via de Act Alliance. Zij lobbyen, voeren actie en geven informatie over klimaatgerechtigheid. Eén van de aanwezige organisaties is het Fair Climate Fund (fairclimatefund.nl). Via deze organisatie kan je de CO2-uitstoot (van reizen of autorijden, maar ook van je eigen huishouden of bedrijf) compenseren. Het geld dat hiervoor wordt ontvangen wordt geïnvesteerd in cookstoves, kleine kooktoestellen die veel efficiënter zijn en beter voor de gezondheid dan de open vuren waarop in Afrika wordt gekookt. De lokale productie en verkoop (ondersteund door Nederlandse investeerders) van de toestellen geeft weer werkgelegenheid. En zo werken bijvoorbeeld in Ethiopië private sector, ontwikkelingsorganisaties en lokale bedrijven samen aan een duurzamere wereld. De Franse Raad van Kerken organiseerde een internationale oecumenische kerkdienst in de Notre Dame waarbij kerkleiders van over de hele wereld aanwezig waren. Een dankdienst voor de schepping en gebeden voor een goed verloop van de conferentie. Deze gebeden lijken verhoord te zijn! Frank Cornet