VERWARMING IN DE KERK NAAR 15°C

Vanwege de steeds stijgende energiekosten zien wij ons genoodzaakt met ingang van a.s. zondag 16 oktober de temperatuur in de kerkzaal constant te verlagen van 18 naar 15 graden. Tijdens overleg in de Kerkenraad is niet lichtvaardig hiertoe besloten. Wij zijn ons er zeer van bewust dat dit geen prettige maatregel is, maar we zijn van mening dat we het gasverbruik moeten verminderen, vanwege de schrikbarend hoge prijzen. Het is dus raadzaam om voortaan warme kleding aan te doen.