Frank Jacobs in het Straatjournaal: ik ben een opschepper

FrankIn de november-editie van Straatjournaal staat een artikel over de muzikale komedie de Kop van Jut, van de Haarlemse Theatermakers. Het stuk is op 14 en 15 november uitgevoerd in de Haarlemse Toneelschuur. In het artikel, geschreven door Willem Brand, wordt onze diaken Frank Jacobs geïnterviewd. Hieronder een fragment uit het artikel. Meer weten: koop Straatjournaal! (www.straatjournaal.com): Frank Jacobs (69) speelt in het stuk de rol van Schuuring, één van diakenen van de Hervormde Diaconie. Als zodanig deelt hij brood, turf en andere levensmiddelen uit aan de armen. In het echte leven deelt Jacobs óók eten uit aan de armen van de stad, want in het dagelijks leven is hij diaken voor de kerkelijke gemeente Bloemendaal/Overveen en schept hij als vrijwilliger bij Stem in de Stad elke week eten op voor de dak- en thuislozen. "Als diaken lenig je de noden van de mensen in nood. Die zijn in onze gemeente niet zo groot. Daarom geeft onze diaconie al tien jaar een aanzienlijk bedrag aan Stem in de Stad voor de eetvoorziening en het straatpastoraat. Wij zijn daar als diaconie autonoom in", vertelt Frank Jacobs in de pauze van een repetitie van de Kop van Jut. Ik ben een opschepper Tijdens de kerkdiensten collecteert hij eens in de paar weken. Met dat geld wordt eten gekocht, dat hij zelf ook weer opschept. "Ik doe dat nu tien jaar en mag zeggen dat ik een opschepper ben. Ik ben trouwens niet het enige kerklid uit Bloemendaal/Overveen dat vrijwilliger bij Stem in de Stad is." Na het zingen van het lied Leef je leven komt Frank naar me toe en zegt dat het thema van het stuk past bij Stem in de Stad. "Dat lied komt erop neer dat iedereen mag zijn wie hij is. Je bent goed zoals je bent. Dat is mooi als boodschap, toch?"