Beroep ds. Jessa van der Vaart

Op dinsdag 31 augustus heeft de kerkenraad de gemeente ‘gekend en gehoord’ over zijn voornemen, ds. Jessa van der Vaart te beroepen als voltijds predikant van onze gemeente. Ds. Van der Vaart is thans als predikant verbonden aan de Oudekerkgemeente te Amsterdam.

De ruim 100 aanwezigen begroetten ds. Van der Vaart enthousiast! De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen meedelen, unaniem te hebben besloten, ds. Van der Vaart te beroepen als predikant van onze gemeente.

Beppechien Bruins Slot namens de beroepingscommissie: “Onze vorige twee predikanten hebben ons flink opgeschud en aangewakkerd. Zij hebben bijgedragen aan ons bewustzijn over wat voor kerk we willen zijn. Jessa van der Vaart deelt deze theologische visie en benadering waar onze gemeente zich in heeft herkend en die een grote aantrekkingskracht heeft op mensen die ons de afgelopen jaren hebben (her)ontdekt. Wij zijn er van overtuigd dat zij de juiste predikant is om deze benadering met ons te verdiepen, te verankeren en daarmee te verduurzamen voor de toekomst.”

Tegen de gevolgde procedure van de kerkenraad, niet tegen de persoon, kan bezwaar worden gemaakt door stemgerechtigde gemeenteleden en dit bezwaar dient uiterlijk 10 september, schriftelijk en ondertekend, bij de kerkenraad te worden ingediend.