Bastiaan Geleijnse (Fokke & Sukke) prikkelde

‘Gebed voor de aandeelhouder’, zoals op zondag 10 november tijdens een vrolijke Areopagus gebeden door Bastiaan Geleijnse op de Bloemendaalse kansel…

Lieve heer

Wij creëren waarde in Uw naam
U ziet toe op onze zaken
U kent de uitkomst van onze daden
Nu en in de toekomst

U kent onze spread, alfa en beta
U kent onze sterke en zwakke kanten
Uw blik is niet slechts op onze strijd van vandaag
maar overziet hele kwartalen

U leert ons niet aan onszelf te denken
Niet aan onze collega’s
Niet aan de werkgelegenheid
Maar alleen aan zuivere waarde en rendement

Waar ook ter wereld.
Niemand kan zich aan Uw wil onttrekken
Directeuren en commissarissen sidderen voor u
Zoals ook wij sidderen voor uw handel
En altijd een correctie vrezen

Daarom bidden wij ook vandaag weer
Om uw zegen
En geven wij in uw handen
Ons dividend
Moge het worden geherinvesteerd
In de winnaars van morgen
Of worden aangewend als hedge
Tegen uw valutaexposure
Of dienen in uw zaak
Tegen hen die u proberen te onthouden
Uw rechtmatige winst

En mocht u ons verlaten
Geef ons vertrouwen
Dat u weer in zult stappen
Als het bloed door de straten stroomt.

Luister de hele aflevering van Areopagus Bloemendaal met Bastiaan Geleijnse terug.