Acute noodsituatie – Coronavaccinatie India

Al ruim een jaar lang zet hét besmettelijke virus de wereld op zijn kop. Wij zijn in Nederland nu aardig op dreef met vaccineren en we kijken nu al hoopvol uit naar betere tijden. Maar in veel arme landen zitten de mensen door corona zonder inkomen, zonder sociaal vangnet en lijden ze honger. Zij ervaren nog lang geen licht aan het eind van de tunnel, want in de armste landen woedt het virus nog volop en daar ontstaan voortdurend nieuwe en gevaarlijk muterende varianten van het virus, die ook onze immuniteit straks kunnen bedreigen.

We staan hier als mensheid dus samen in en we moeten hier ook samen uitkomen, want we kunnen deze wereldwijde crisis alleen op wereldbrede schaal oplossen. We hopen en bidden dat de coronacrisis nu snel voorbij mag gaan, maar we moeten nog volhouden en doorgaan. Ook doorgaan met hulp aan de meest kwetsbaren in deze wereld. Doet u mee met coronahulp?

Vanwege de urgentie stelt de Diaconie de volledige opbrengst van de collecte op 6 juni ter beschikking aan de actie voor coronahulp, die Kerk in Actie met de SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) heeft georganiseerd. Van de opbrengst zullen o.a. vaccins voor de allerarmsten in de wereld worden aangeschaft. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘Corona-collecte 6 juni’.
U kunt ook doneren aan de samenwerkende hulporganisaties op Giro 555 (rekeningnummer NL08 INGB 0000 0005 55). Meer informatie vindt u op: kerkinactie.nl/corona

Doet u mee met coronahulp?