Jubileumdag 50 jaar Kerk Zonder Grenzen

We vieren 50 jaar Kerk Zonder Grenzen tijdens de eredienst op 19 november. In die dienst, die geleid wordt door de predikanten Tom de Haan en Aart Mak, zal uiteraard met dankbaarheid teruggeblikt worden op alles wat in die vijftig jaar werd mogelijk gemaakt door dit tamelijk unieke werk. Maar er wordt ook vooruitgeblikt op hoe KZG in de komende tien jaar (op naar de zestig!) invulling hoopt te geven aan haar roeping. Na die dienst bent u uitgenodigd in restaurant De Uitkijk, Hoge Duin en Daalseweg 6, 2061 AG Bloemendaal, voor koffie/thee, een drankje en een hapje. Bovendien zal er een documentaire worden getoond, die gemaakt is door een aantal jonge mensen, die (een deel van) het werk van Kerk Zonder Grenzen in al zijn intimiteit laat zien. Tot ziens bij Kerk Zonder Grenzen! Aanmelden Wilt u zich voor uw aanwezigheid in de Uitkijk aanmelden via ons kantoor: tel. 023-7370098 of info@kerkzondergrenzen.nl Over Kerk Zonder Grenzen: Ooit werd de stichting als een hulpstichting opgericht om het werk van de radiopredikant mogelijk te maken. Deze radiopredikant, die niet meer dezelfde moest zijn als de predikant die verbonden was aan de gereformeerde kerk van Bloemendaal aan de Vijverweg, werd aangesteld door de Particuliere Synode Noord-Holland West van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De radiopredikant werd begeleid door een daartoe opgericht deputaatschap. Inmiddels zijn we dus vijftig jaar verder en veel is, zoals u weet, veranderd. Eén ding bleef altijd hetzelfde. Dat was het pastoraat voor mensen die, soms aan huis gebonden, soms vervreemd van de plaatselijke kerk of soms ook hopend op een ánder geluid, afstemden op de door Radio Bloemendaal uitgezonden diensten en andere programma’s van Kerk Zonder Grenzen. Voor deze mensen was en is Kerk Zonder Grenzen er, ook pastoraal.