Vriendendienst groot succes

Het was even spannend, zouden ze wel komen? En ja, in groten getale! Veel leden van de gemeente rond de Dorpskerk hadden gehoor gegeven aan de oproep om vrienden mee te nemen naar de vriendendienst op zondag 17 september. En ook vertegenwoordigers van organisaties en instellingen uit het dorp voegden zich bij de kerkgangers.

De workshops voorafgaand aan de dienst fungeerden als ontmoetingsmoment tussen bekenden en onbekenden. Ook bleek het voor vele vertrouwde Dorpskerkers leerzaam en inspirerend om eens wat meer te horen over de geschiedenis van de kerk en de betekenis van onderdelen van de liturgie. Tijdens de dienst genoten we van de cantorij – waarin de vrienden die de workshop hadden gevolgd meezongen – pianospel van Dirk Out en muziek van Fluitiste Mariel van den Bos. Ik denk dat we allemaal mogen concluderen dat deze dienst voor herhaling vatbaar is!