Koffie-ontmoeting

Op drie donderdagen in december wordt er van 10:30 tot 11:30 uur een koffie-ontmoeting in het Kerkelijk Centrum georganiseerd . We kunnen niet rondlopen, de coronaregels blijven gelden, maar we kunnen elkaar in elk geval zien en spreken.

Ik ben van donderdag 3 – 17 december de gastheer.

Voor mij ook een mooie gelegenheid om met u kennis te maken. Voor alle bijeenkomsten geldt:
Aanmelden bij het kerkelijk bureau is noodzakelijk, telefonisch 023 524 19 13 of per mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl.

We kunnen 15 deelnemers ontvangen. Hierbij gelden vanzelfsprekend de coronaregels. Dit betekent onder meer: we houden afstand, er mag niet worden gelopen en we dragen een mondkapje als we ons verplaatsen. Uiteraard is er volop gelegenheid elkaar te zien en te spreken. Voor mij bieden de ontmoetingen een mooie gelegenheid met u kennis te maken.

Het is mogelijk dat vanwege nieuwe beperkingen door de overheid een bijeenkomst niet kan doorgaan. U wordt hierover dan geïnformeerd.