U zult begrijpen dat voor “kerk zijn” mensen en middelen nodig zijn. Vrijwilligers, een verwarmd en schoongemaakt kerkgebouw, een gestemd orgel, ontmoetingsruimten, salarissen, noemt u maar op. Dit kost geld. U kunt ons ondersteunen. Wij zijn een ANBI-instelling en dus is uw gift (gedeeltelijk) aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Maak uw bijdrage over op rekening:Â
IBAN NL81 FVLB 0699 8792 64
van Prot. Gemeente Bloemendaal/Overveen
o.v.v. Kerkbalans 2014
  Ook kunt u hier het toezeggingsformulier downloaden. Op dit formulier kunt aangeven of u eenmaal of periodiek uw gift wil overmaken of laten incasseren. Vul het formulier in en stuur het per post of per e-mail naar het Kerkelijk Bureau op Kerkplein 20 te Bloemendaal. Uw bijdrage is van harte welkom!