foto: Gert Jan vd Tuk Dr Ad van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (handelsuitgave ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ (Van Gennep). Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennevrucht in 1997: ‘De kleine Mensengod, de bijbel kan ons nog meer vertellen’. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de bijbelse teksten. Als de bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren. Van 2004 tot 2012 was Ad van Nieuwpoort predikant van de Thomaskerk in Amsterdam. Daar was hij initiatiefnemer van het project Zingeving Zuidas. Sinds november 2012 is hij de predikant van Bloemendaal en Overveen. Daar organiseert hij onder andere publieke debatten in de zeventiende-eeuwse dorpskerk onder de noemer ‘Areopagus’. In 2011 verscheen van zijn hand ‘In Babel’, actuele bespiegelingen bij het profetenboek Ezechiel (Skandalon) en in 2012 schreef hij met Ruben van Zwieten ‘De bijbel op de Zuidas’ (Prometheus). In 2017 verscheen zijn veelbesproken boek ‘Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dominee?’ (Prometheus). In datzelfde jaar verscheen over hem de Docu-Film ‘Hier ben ik’ in de bioscoop (Zeppers-film) van de documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep. Zijn laatste boek gaat over het bijbelboek Ester, getiteld ‘Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester (Skandalon, 2018). Naast predikant is Ad van Nieuwpoort vast commentator bij het nieuws in het NPO 1 programma Nieuws&Co, is hij toezichthouder bij de Protestantse Theologische Universiteit en veelgevraagd spreker.

Sinds november 2012 is Ad van Nieuwpoort predikant te Bloemendaal en Overveen.

Contact: 06 - 29 34 63 65, advannieuwpoort@kerkpleinbloemendaal.nl

Juup van Werkhoven Na een (bachelor) studie Bedrijfseconomie heeft Juup ruim 15 jaar gewerkt als informatieanalist en (organisatie) adviseur in wat we nu de ICT noemen. Op haar 40e is ze theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University. De kerkelijke opleiding heeft ze afgerond in Leiden. Ze is gemeentepredikant geweest in Zeist, in de Nederlandse Kerk in Londen en in Edam. Als predikant is zij zich altijd blijven interesseren in beleid en organisatie. In Zeist ging het om beleid om het prachtige monumentale kerkje ook een culturele functie te geven. In Londen heeft ze zich samen met de kerkenraad sterk gemaakt voor de oprichting van het Dutch Centre en in Edam vroeg het afstoten van een kerkgebouw en de pastorale begeleiding daarvan veel aandacht. Daarnaast houdt Juup van (kerk)muziek en poëzie. In het kader van de permanente educatie volgde ze van 2013-2015 de opleiding tot interim predikant in de PKN. Per 1 juni 2016 ging ze met vervroegd emeritaat, met de bedoeling om als interim-predikant part-time aan de slag te gaan. Bloemendaal kwam op haar pad: sinds 1 december 2016 is ze voor 50% van de werktijd werkzaam in de gemeente. De focus van haar werk ligt bij pastoraat en ouderen. Zij houdt zich ook bezig met beleid en organisatie: de kerkenraad wil nadenken over de organisatie van het pastoraat en Juup levert daar graag een bijdrage aan. Juup van Werkhoven is getrouwd met Jaap van Werkhoven. Zij hebben drie kinderen en 1 kleindochter. Contact: 06 – 2304 2861, juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl  Lees ook Rondom Pastoraat van Juup.