Juup van Werkhoven Na een (bachelor) studie Bedrijfseconomie heeft Juup ruim 15 jaar gewerkt als informatieanalist en (organisatie) adviseur in wat we nu de ICT noemen. Op haar 40e is ze theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University. De kerkelijke opleiding heeft ze afgerond in Leiden. Ze is gemeentepredikant geweest in Zeist, in de Nederlandse Kerk in Londen en in Edam. Als predikant is zij zich altijd blijven interesseren in beleid en organisatie. In Zeist ging het om beleid om het prachtige monumentale kerkje ook een culturele functie te geven. In Londen heeft ze zich samen met de kerkenraad sterk gemaakt voor de oprichting van het Dutch Centre en in Edam vroeg het afstoten van een kerkgebouw en de pastorale begeleiding daarvan veel aandacht. Daarnaast houdt Juup van (kerk)muziek en poëzie. In het kader van de permanente educatie volgde ze van 2013-2015 de opleiding tot interim predikant in de PKN. Per 1 juni 2016 ging ze met vervroegd emeritaat, met de bedoeling om als interim-predikant part-time aan de slag te gaan. Bloemendaal kwam op haar pad: sinds 1 december 2016 is ze voor 50% van de werktijd werkzaam in de gemeente. De focus van haar werk ligt bij pastoraat en ouderen. Zij houdt zich ook bezig met beleid en organisatie: de kerkenraad wil nadenken over de organisatie van het pastoraat en Juup levert daar graag een bijdrage aan. Juup van Werkhoven is getrouwd met Jaap van Werkhoven. Zij hebben drie kinderen en 1 kleindochter. Contact: 06 – 2304 2861, juupvanwerkhoven@kerkpleinbloemendaal.nl  Lees ook Rondom Pastoraat van Juup.     Tijdelijk Predikant - binnenkort meer informatie