Jaap van de Meent - tijdelijk predikant Tijdens zijn studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft Jaap gewerkt als jeugdwerkadviseur in de provincie Utrecht, als docent in het voorgezet onderwijs en aan een opleidingsschool voor kleuterleidsters. Na het afronden van de kerkelijke opleiding en het behalen van zijn doctoraal is hij gaan werken in Rotterdam, aanvankelijk in een classicale adviesfunctie en daarna als directeur van een (Gereformeerde) stichting voor maatschappelijke dienstverlening (maatschappelijk werk, gezinsverzorging en maatschappelijk activeringswerk). In deze functie heeft hij een actieve rol gespeeld bij het initiëren van schoolmaatschappelijk werk in de regio, het welzijnswerk onder Surinamers en het ontwikkelen van een huis voor mensen met HIV en AIDS. Ook was hij initiatiefnemer voor de vorming van een interreligieus platform. In deze functies was hij verbonden aan de Hervormde gemeente van Rotterdam, als predikant voor bijzondere werkzaamheden. Daarnaast was hij een jarenlang lid van het Deputaatschap Kerkelijke Organisatie en Voorzieningen (KOV) van de GKN en werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aansluitend was hij meerdere jaren werkzaam als bestuurder van een omvangrijke jeugdwerkorganisatie in de regio Rotterdam. De afgelopen tien jaar is hij werkzaam als interim-predikant, onder meer in Apeldoorn, Glimmen-Noordlaren, Voorburg (Oude Kerk) en Den Haag (Bezuidenhout en Benoordenhout). Jaap woont in Utrecht, heeft een dochter en zoon en is de trotse opa van 3 kleinkinderen. Contact: contact@jaapvandemeent.nl of telefonisch: 06-20498002