Jessa van der Vaart
Na de middelbare school begon ik vol overtuiging aan een studie Nederlands aan de UvA. Toch kreeg ik op zeker moment het gevoel dat ik iets miste: de studie gaf geen antwoord op mijn levensvragen. Na anderhalf jaar kwam ik op het idee om over te stappen naar Theologie. Een wonderlijk plan – zeker als je bedenkt dat ik in mijn jeugd alleen tijdens vakanties kerken van binnen zag. Deze overstap bleek echter een schot in de roos. Niet alleen vond ik in de Bijbel een nieuw perspectief op mens en wereld, ook werd ik geraakt door het verhaal over de God die mens werd.
Misschien kwam de grootste stap wel na mijn studie. Ik besloot predikant te worden om invulling te kunnen geven aan mijn wens om de Bijbelse verhalen levend te houden. Mijn weg in de kerk begon in 2005 als vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kloosterkerk te Den Haag. In 2008 werd ik bevestigd als predikant bij Vrijburg, een gemeente van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Amsterdam. Daarnaast werkte ik van 2013-2016 parttime als studentenpredikant in dezelfde stad. In 2016 werd ik verbonden aan de Amsterdamse Oudekerkgemeente en sinds december 2021 ben ik als predikant werkzaam in de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Contact: e-mail:  dominee@kerkpleinbloemendaal.nl
of telefonisch 06-290 78 578
Vrije dagen: zondag (na kerktijd) en maandag

Piet van Reenen – bijstand in het pastoraat

Op zondag 23 oktober is onze predikant Piet van Reenen in de leeftijd van 68 jaar overleden.

Jaap van de Meenttijdelijk predikant

Tijdens zijn studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht heeft Jaap gewerkt als jeugdwerkadviseur in de provincie Utrecht, als docent in het voorgezet onderwijs en aan een opleidingsschool voor kleuterleidsters. Na het afronden van de kerkelijke opleiding en het behalen van zijn doctoraal is hij gaan werken in Rotterdam, aanvankelijk in een classicale adviesfunctie en daarna als directeur van een (Gereformeerde) stichting voor maatschappelijke dienstverlening (maatschappelijk werk, gezinsverzorging en maatschappelijk activeringswerk). In deze functie heeft hij een actieve rol gespeeld bij het initiëren van schoolmaatschappelijk werk in de regio, het welzijnswerk onder Surinamers en het ontwikkelen van een huis voor mensen met HIV en AIDS. Ook was hij initiatiefnemer voor de vorming van een interreligieus platform. In deze functies was hij verbonden aan de Hervormde gemeente van Rotterdam, als predikant voor bijzondere werkzaamheden. Daarnaast was hij een jarenlang lid van het Deputaatschap Kerkelijke Organisatie en Voorzieningen (KOV) van de GKN en werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aansluitend was hij meerdere jaren werkzaam als bestuurder van een omvangrijke jeugdwerkorganisatie in de regio Rotterdam. De afgelopen tien jaar is hij werkzaam als interim-predikant, onder meer in Apeldoorn, Glimmen-Noordlaren, Voorburg (Oude Kerk) en Den Haag (Bezuidenhout en Benoordenhout). Jaap woont in Utrecht, heeft een dochter en zoon en is de trotse opa van 3 kleinkinderen.

Contact: contact@jaapvandemeent.nl of telefonisch: 06-20498002