Jessa van der Vaart
Na de middelbare school begon ik vol overtuiging aan een studie Nederlands aan de UvA. Toch kreeg ik op zeker moment het gevoel dat ik iets miste: de studie gaf geen antwoord op mijn levensvragen. Na anderhalf jaar kwam ik op het idee om over te stappen naar Theologie. Een wonderlijk plan – zeker als je bedenkt dat ik in mijn jeugd alleen tijdens vakanties kerken van binnen zag. Deze overstap bleek echter een schot in de roos. Niet alleen vond ik in de Bijbel een nieuw perspectief op mens en wereld, ook werd ik geraakt door het verhaal over de God die mens werd.
Misschien kwam de grootste stap wel na mijn studie. Ik besloot predikant te worden om invulling te kunnen geven aan mijn wens om de Bijbelse verhalen levend te houden. Mijn weg in de kerk begon in 2005 als vicaris voor het jeugd- en jongerenwerk in de Kloosterkerk te Den Haag. In 2008 werd ik bevestigd als predikant bij Vrijburg, een gemeente van Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Amsterdam. Daarnaast werkte ik van 2013-2016 parttime als studentenpredikant in dezelfde stad. In 2016 werd ik verbonden aan de Amsterdamse Oudekerkgemeente en sinds december 2021 ben ik als predikant werkzaam in de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Contact: e-mail:  dominee@kerkpleinbloemendaal.nl
of telefonisch 06-290 78 578
Vrije dagen: zondag (na kerktijd) en maandag