Swingende Pinksterviering zondag 20 mei 2018 in openluchttheater Caprera

Samen met de kerken uit de regio vieren we Pinksteren in de openlucht!

Het wordt een swingende Pinksterviering met The Amstel Gospel Choir.

Met teksten van Ad van Nieuwpoort, Jolien Nak, Otto Sondorp en Gert Jan van der Wal

Over de dienst:
De gedachte dat wij met Pinksteren de geboorte van het christendom vieren berust op een misverstand. Het boek Handelingen vertelt een ander verhaal. De evangelist Lukas nodigt ons uit om in de traditie van Mozes en de Profeten goed te lezen en te tellen. Om met het laatste te beginnen: zoals staat voorgeschreven in de boeken van Mozes is er afgeteld. Pinksteren, Pentekost, betekent vijftigste dag.

Vanaf Pesach worden er zeven weken geteld. Die vijftigste dag wordt vervuld, zo schrijft Lukas. Pinksteren staat daarmee in het verband van Pasen. Is van het Paasfeest dus ook niet los te maken. Pinksteren is niet de vijftigste dag na Pasen, maar is naar joods besef de vijftigste dag van PasenPasen krijgt zijn voltooiing in het feest van Pinksteren. Zonder Pinksteren is Pasen nog niet af, zouden we kunnen zeggen. Bij de evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren zelfs op één dag. Die feesten horen bij elkaar.

Zoals we met Pasen de uittocht uit het angstland Egypte vieren, zo worden met Pinksteren de consequenties van die bevrijding geproclameerd. Om het in de geest van het joodse oogstfeest Sjavoeot te zeggen: de vruchten van Pasen worden op het Pinksterfeest geplukt. Op het joodse Sjavoeot, het zogenaamde wekenfeest waaraan de verteller van het Pinksterverhaal refereert, werden immers door pelgrims uit alle windstreken de eerste vruchten van de tarweoogst naar de tempel gebracht. Dat oeroude oogstfeest krijgt in het verhaal van Lukas een geestelijke zin. Zoals het bericht van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee wordt samengevat in de weg die de Gezalfde Jezus gaat door de dood heen, zo wordt nu de oogst van deze Paasweg gevierd op het Pinksterfeest. En als Lukas dit zo optekent in zijn tweede boek Handelingen dan ligt op zijn schrijftafel het boek Exodus nog steeds open. Want met Pinksteren wordt onze aandacht gevraagd voor het verhaal van de Sinaï, de gave van de Tora in de Tien Woorden. Die Tien Woorden zijn de vruchten van de weg van uittocht en doortocht. Zij beginnen niet voor niets met de proclamatie ‘Ik ben de Heer jouw God, die jou uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb’. En wat die bevrijding dan betekent, dat horen we vervolgens in die tien woorden. De vruchten van de bevrijding kunnen nu worden geplukt. Woorden komen tot leven en zetten de hoorders in beweging. Zo wordt het Pinksteren.

Informatie: 
Om 11.00 uur
Locatie: Openluchttheater Caprera, Hoge Duin en Daalseweg 2, Bloemendaal
Programma ook geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, die blijven in de dienst
Crèche voor kinderen van 0-4 jaar
Als het echt plenst van de regen wijken we uit naar de RK-kerk aan de Korte Zijlweg 7 in Overveen. Bij twijfel: kijk zondagmorgen vroeg op de site of luister naar Radiobloemendaal.nl.

Initiatief van de gezamenlijke kerken van Kennemerland

Voor de liturgie:
Klik op het boekicoon hieronder