Rondom pastoraat

 Vertrouwen Mijn eerste werkweken in Bloemendaal staan in het teken van kennismaken en inwerken. Ontmoetingen met wijkouderlingen, teamcoördinatoren, contactpersonen. Ik woon wijkteamvergaderingen bij, consistorie-vergaderingen en de kerstviering van Ouderenkring de Sierlijke Kroon. Ik maak afspraken met de geestelijk verzorgers van de woonzorgcentra in Bloemendaal en bezoek gemeenteleden. Inmiddels heb ik ook kennisgemaakt met de coördinatoren van de Blinkertkring en de Kerkpleinkring. De eerste afspraken zijn gemaakt voor 16 januari (Blinkertkring) en 20 januari (Kerkpleinkring). We zullen het hebben over vertrouwen. Vertrouwen in de wereld om ons heen, de politiek, elkaar, onszelf, in God… Op de vierde zondag van Advent ging ik voor en eind januari mag ik weer voorgaan in de kerkdienst. Ook dat is een mooie manier om kennis te maken, om de sfeer te proeven. In de dienst van 29 januari vieren we samen het Heilig Avondmaal. In London heb ik avondmaalsvieringen zeer leren waarderen. Elke maand, de ene keer lopend, de andere keer zittend aan tafel. Dat zittend avondmaal heeft een geschiedenis. In 2017 herdenken we 500 jaar reformatie: de Nederlandse Kerk in Londen is de oudste Nederlandse Protestantse Kerk. Protestanten vluchtten uit de lage landen naar Londen, waar Hendrik VIII inmiddels het rooms-katholieke geloof achter zich had gelaten. Zijn zoon gaf aan de vluchtelingen in 1550 een eigen kerkgebouw en het recht om daar altijd hun kerkelijke samenkomsten te houden. Maar hoe deden ze dat? Alles moest nieuw uitgevonden worden, ook de eucharistieviering. De priester bemiddelde niet langer meer het heil en dat symboliseerden de vluchtelingen door brood en wijn aan elkaar door te geven. De altaartafel werd een mooi met linnen gedekte tafel, met voor ieder een plaats aan de tafel, als bij een diner. Het volk van Israël stond op de avond voor de uittocht reisvaardig, maar de vluchtelingen in Londen konden gaan zitten. Avondmaal vieren is verbondenheid vieren, samen vormen wij immers het lichaam van Christus.