De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Hoi allemaal, Vandaag krijgen jullie allemaal een brief van mij, David. Ten eerste natuurlijk heel erg bedankt voor de challenge, Emma, Mia en Ben! Ik denk dat ik wel drie goede woorden heb gevonden. Je mag zelf bedenken welke twee betekenissen ze dan hebben. Tadaaaaaa: Arm Slot Licht Vooral dat (...)

Ook de kinderen gaan deze 40-dagentijd op weg naar Pasen. Dat doen ze met het vertellen van verhalen aan elkaar. Elke week vertelt een gezin een verhaal door een vlog, brief of tekening te delen met de andere kinderen via de jeugdnieuwsbrief. Het kan over van alles gaan. Over wat ze meemaken (...)

Tijdens de kou is de kerk niet open geweest, maar vanaf woensdag 24 februari kan de kerk gelukkig – coronaproof – open om een kaarsje te branden, om de sfeer en de stilte van de kerk te ervaren, of gewoon om een gesprekje met iemand te voeren. Elke week op woensdag en zaterdag van (...)

Omdat er door de coronamaatregelen geen aanwezigen kunnen zijn bij een kerkdienst, en dus ook niet bij een vesper is besloten om dit jaar geen vespers te organiseren. Het gaat juist om samen zingen, samen de stilte beleven. Maar het is wel de 40-dagentijd, een bijzondere tijd in het kerkelijk (...)

Deze profielschets wil een beeld schetsen van de huidige situatie van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. Uit de reacties op de concept-profielschets, blijkt dat er in de gemeente een grote behoefte bestaat aan een nieuw beleidsplan, waarin de richting voor de toekomst wordt (...)