De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Misschien bent je er wel eens geweest, tijdens een herdenking of door het jaar heen: de Eerebegraafplaats Bloemendaal. Deze ‘begraafplaats van het verzet’ spreekt voor zichzelf: daar gedenken we de verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werden gefusilleerd. Toch wil je (...)

We vierden Palmpasen, de Goede Week en Pasen vol plezier en betekenis. Met rituelen, stilte en uiteindelijk trompetgeschal en feest. Wilt u het terugkijken, luisteren of

Hosanna! Wat was het gezellig afgelopen zondag. Met trompetmuziek tijdens de dienst en vrolijk versierde palmpasenstokken. In optocht gingen we na de dienst in een grote stoet achter trompettist Franc Josquin aan. Bekijk het fotoalbum Meer weten over Pasen vieren in de Dorpskerk? Klik (...)

“In een cel van 2 bij 5 meter, soms met 2 personen, dikke muren, weinig daglicht van buiten, hangt geen “Sierlijke Kroon”. Van het warme thuisgevoel is hier geen sprake. Verveling, eenzaamheid en stress wisselen elkaar af. Immers, nog zo lang opgesloten en alle vrijheid ontnomen (...)