De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Omdat er door de coronamaatregelen geen aanwezigen kunnen zijn bij een kerkdienst, en dus ook niet bij een vesper is besloten om dit jaar geen vespers te organiseren. Het gaat juist om samen zingen, samen de stilte beleven. Maar het is wel de 40-dagentijd, een bijzondere tijd in het kerkelijk (...)

Deze profielschets wil een beeld schetsen van de huidige situatie van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. Uit de reacties op de concept-profielschets, blijkt dat er in de gemeente een grote behoefte bestaat aan een nieuw beleidsplan, waarin de richting voor de toekomst wordt (...)

Tijdens de themadienst op Groene Zondag (18-10-2020) ging het over duurzaamheid, over dankbaar leven voor Gods goede gaven en over leven vanuit verwondering over de natuur om ons heen. We beseffen momenteel dat de aarde, Gods goede schepping, bedreigd wordt omdat de mens zich wel heel erg gedraagt (...)

De tuinclub heeft een prachtige kalender gemaakt met foto’s van de kerk en de tuin, genomen in elke maand van het jaar. De kalender is exclusief te koop voor gemeenteleden voor slechts € 8,50 per stuk. Wilt u ook zo’n mooie kalender? Voor uzelf, om cadeau te doen of voor de Sint? (...)

Op zondag 4 oktober oefenden we met de belcirkel. Meeluisteren en meekijken met de dienst is goed mogelijk. Een kopje koffie en een praatje helaas