De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

  Op 12 september is het gemeentezondag en dan is het inmiddels traditie dat we met de hele gemeente de lunch gebruiken in de kerktuin. Dit keer niet aan lange tafels maar gezellig om kleinere ronde tafels. In verband met het coronavirus maken we dit jaar geen gebruik van eigen gebakken (...)

Ieder jaar vieren we dat kinderen van de basisschool overstappen naar de tieners. In de synagoge is dit een belangrijk moment: de bar of bat

Gelukkig kunnen we elkaar weer live ontmoeten. Weten wat we allemaal doen? Lees gauw verder Kerkdiensten – Er mogen weer 60 aanwezigen zijn in de kerkdienst. Schroom niet om te komen, u zult merken hoe fijn en vertrouwd het weer is, zelfs met de enkele coronamaatregelen die er nog zijn (...)

Het is inmiddels traditie geworden en daarom worden ook deze zomer twee feestelijke middagen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten en een leuke activiteit mee te