De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week ontvangen alle gemeenteleden deze brief, hetzij via een van de vrijwilligers die langs de deuren gaat, hetzij (...)

Als gemeente konden we op 31 augustus al even kennismaken met de te beroepen predikant ds. Jessa van der Vaart. De bekendmaking in de dienst van 19 september van het feit dat ds. Van der Vaart het beroep had aanvaard, werd met applaus ontvangen. Op 12 december zal de intrededienst plaatsvinden (...)

“Wat werd de dienst op Groene Zondag 17 oktober een bijzondere viering! Dominee Juup van Werkhoven zou in deze dienst voorgaan, maar raakte aan huis gekluisterd door corona. Gelukkig had ze de overdenking en de liturgie al zó goed en grondig uitgewerkt, dat de ouderling van dienst het met (...)

Samen op weg naar een nieuw beleidsplan In onze gemeente is een grote behoefte aan een nieuw beleid waarin de richting voor de toekomst wordt vastgelegd. Een beleidsplan waar we allen actief vorm aan kunnen geven. Dat gaan we nu doen. De kerkenraad heeft al een voorzet gedaan; het is nu aan de (...)