De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Zonder jou ben ik nergens In het verhaal dat dit jaar centraal stond in de pinksterviering – over het bijbelse personage Ruth – ging het over mensen die een lastige tijd doormaken. Luister de dienst hier (...)

Ook als Dorpskerkgemeente zetten we ons in voor de mensen in Oekraïne. Zo heeft onze diaconie een gift overgemaakt van 1000 euro aan Kerk in Actie – het landelijke actieplatform van de kerken – voor noodhulp aan de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. Ook u kunt een gift overmaken (...)

Op zondag 27 februari konden we eindelijk als vanouds na bijna 2 jaar zonder maatregelen naar de kerk. En dat kwam in de krant! Lees hieronder het artikel dat in het Haarlems Dagblad Verscheen op maandag 28 februari

Als gemeente konden we op 31 augustus al even kennismaken met de te beroepen predikant ds. Jessa van der Vaart. De bekendmaking in de dienst van 19 september van het feit dat ds. Van der Vaart het beroep had aanvaard, werd met applaus ontvangen. Op 12 december zal de intrededienst plaatsvinden (...)

“Wat werd de dienst op Groene Zondag 17 oktober een bijzondere viering! Dominee Juup van Werkhoven zou in deze dienst voorgaan, maar raakte aan huis gekluisterd door corona. Gelukkig had ze de overdenking en de liturgie al zó goed en grondig uitgewerkt, dat de ouderling van dienst het met (...)