De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Bloemendaal is Rob Spigt benoemd tot 'Bloemendaler van het jaar'. In zijn speech benoemde burgemeester Schneiders de grote waarde van de Dorpskerk voor Bloemendaal en de centrale rol die Rob Spigt als kerkrentmeester de aflopen acht jaar heeft vervuld in (...)

Medio december is de Klimaatconferentie in Parijs afgesloten met een akkoord. De afspraken gaan verder dan velen vooraf hadden durven hopen. In aanloop naar de Klimaattop hebben de kerken een klimaatloop georganiseerd, een Nederlandse klimaatpelgrimage met als ondertitel 'Maak 2015 het jaar van de (...)

Verhaal bij Kerstnacht in Bloemendaal I Hoe lang ze het zouden volhouden, wisten ze niet maar dat deed er ook niet toe. Het was weer eens maanden achtereen veel te hectisch geweest. Naast twee volle banen werd alle zogenaamde vrije tijd opgeslokt door de programma’s die de kinderen moesten (...)

Op 1 januari 2009 ontstond onze gemeente: de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen. Een fusie van 3 kerken: de Opstandingskerk, de Vijverwegkerk en de Dorpskerk. Op Palmpasen 2015 namen we gezamenlijk onze intrek in de gerenoveerde Dorpskerk midden in het dorp Bloemendaal. Dat hebben (...)