De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Met vrolijk versierde palmpasenstokken en de Damiateband voorop, liepen we in een lange optocht naar verzorgingstehuis Wildhoef waar we hartelijk werden ontvangen. Hosanna! Bekijk snel de foto's.

Wat een feest! De Dorpskerk is weer open! We moesten maandenlang verbouwen, maar het resultaat is prachtig. De kerk is feestelijk geopend met muziek, poëzie en uiteraard met interviews met de architect, aannemer en projectleider. Nu gaan we doen waar een kerk voor bedoeld is: ontmoeten, vieren (...)