De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

   De viering van Pasen werd met alle angstaanjagende gebeurtenissen in onze achtertuin wel heel urgent dit jaar. We hebben het werkelijk gevierd tegen de klippen op. En het bijzondere was om te merken hoezeer dat hele Paasverhaal juist ook taal geeft aan waar wij deze dagen zo naar op zoek (...)

Op Palmpasen, zondag 20 maart, trok een stoet van ruim 40 kinderen met de traditionele Palmpasenstokken zingend vanuit de Dorpskerk naar zorgcentrum Wildhoef. Daar brachten zij een muzikaal bezoek aan de bewoners, die reikhalzend uitkeken naar hun komst. Enkele tieners uit de kerk voorzagen de (...)