De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Op zondag 27 februari konden we eindelijk als vanouds na bijna 2 jaar zonder maatregelen naar de kerk. En dat kwam in de krant! Lees hieronder het artikel dat in het Haarlems Dagblad Verscheen op maandag 28 februari

Als gemeente konden we op 31 augustus al even kennismaken met de te beroepen predikant ds. Jessa van der Vaart. De bekendmaking in de dienst van 19 september van het feit dat ds. Van der Vaart het beroep had aanvaard, werd met applaus ontvangen. Op 12 december zal de intrededienst plaatsvinden (...)

“Wat werd de dienst op Groene Zondag 17 oktober een bijzondere viering! Dominee Juup van Werkhoven zou in deze dienst voorgaan, maar raakte aan huis gekluisterd door corona. Gelukkig had ze de overdenking en de liturgie al zó goed en grondig uitgewerkt, dat de ouderling van dienst het met (...)

  Op 12 september is het gemeentezondag en dan is het inmiddels traditie dat we met de hele gemeente de lunch gebruiken in de kerktuin. Dit keer niet aan lange tafels maar gezellig om kleinere ronde tafels. In verband met het coronavirus maken we dit jaar geen gebruik van eigen gebakken (...)