De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Voor alle gemeenteleden organiseerde de Werkgroep Pastoraat op donderdag 27 juli j.l. de traditionele zomerlunch. Een grote groep mensen, jongere en oudere, kwam die dag naar het KC. Na de opening met toepasselijke woorden van Huub Oosterhuis, uitgesproken en gezongen, volgde een (...)

Na de dienst van zondag 18 juni heeft de gemeente kunnen kennismaken met proponent Tjitske de Vries-Meijer, beoogd parttime predikant voor voornamelijk het ouderenpastoraat bij onze kerk. Na de kennismaking besloot de kerkenraad een beroep op haar uit te brengen.  De beroepingsbrief is afgelopen (...)

Vlak voordat de droge periode aanbrak, is het gelukt achter het tuinschuurtje een grondwaterpomp te laten slaan. De aanzuigpijp is 8 meter diep in de grond gebracht, waarbij er door een keiharde veenlaag van 50cm dik geboord moest worden, dit was geen sinecure en vergde een hoop