De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

In de filosofiekring bespreken we komend jaar het boek Tinneke Beeckman “Door Spinoza’s lens: een oefening in

Vespers in de veertigdagentijd Twee jaar geleden hadden we er drie gehad. En toen was het 12 maart. En het land ging op slot. Dat was het abrupte einde van de vespers in de veertigdagentijd in 2020. In 2021 was alles zo onduidelijk, dat we besloten ons te concentreren op de zondagse eredienst. Maar (...)

Ook als Dorpskerkgemeente zetten we ons in voor de mensen in Oekraïne. Zo heeft onze diaconie een gift overgemaakt van 1000 euro aan Kerk in Actie – het landelijke actieplatform van de kerken – voor noodhulp aan de vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. Ook u kunt een gift overmaken (...)

Op zondag 27 februari konden we eindelijk als vanouds na bijna 2 jaar zonder maatregelen naar de kerk. En dat kwam in de krant! Lees hieronder het artikel dat in het Haarlems Dagblad Verscheen op maandag 28 februari