De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

‘Mijn verleden is jouw toekomst’, zo zei een oudere deelnemer van de eerste Generatie-dag tegen haar jongere reisgenoot. En daarmee gaf ze enthousiast de kern aan van de vrolijke ontmoetingen die deze dag plaatsvonden. Mensen uit verschillende generaties die elkaar niet of nauwelijks kenden (...)

Presentatrice Jacobine Geel interviewde de filmmakers Sarah Vos en Sander Snoep over hun nieuwe film 'Hier ben ik'. Een film over de kerk van Bloemendaal, maar ook over kwetsbaarheid, over het durven tonen van je zwakheid. Wie van deze film een geijkt portret had verwacht over onze kerkelijke (...)

Op Dennenheuvel in Bloemendaal wonen momenteel tijdelijk nog ongeveer 80 statushouders die in afwachting zijn van een definitieve woning. De meesten zijn afkomstig uit Eritrea en Syrië. Op zaterdag 20 mei werd door de diaconie een theemiddag voor deze tijdelijke bewoners georganiseerd om hen (...)