De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Op 11 mei vindt de release plaats van de film 'Hier ben ik', een film over onze kerkelijke gemeente, over Ad van Nieuwpoort en over een aantal gemeenteleden. De film wordt in heel Nederland uitgebracht en zal in onze omgeving te zien zijn in de Filmschuur in Haarlem. Zonder belerend te zijn (...)

Vastenmaaltijden, samen vieren, 40-dagentijd, bezinning, Palmpasen, kinderpaaskoor, licht, liefde, Pasen en de opstanding. Alles de moeite waard. Bekijk de foto's van Pasen, Palmpasen, de Stille week en de 40-dagentijd. Ga naar fotoalbum Palmpasen  (...)

Ken je mij? Wie ken jij dan? Weet jij mij beter dan ik? Even 'uit de tijd', levensverhalen uitwisselen, zoeken naar parallellen in oude bronnen en zo nieuwe inspiratie opdoen. En dat alles ingebed in een eeuwenoude kloostertraditie. Dankzij de gastvrijheid van Abdij Lilbosch hadden we (...)

Het afgelopen jaar is er veel gepubliceerd, gesproken en nagedacht in de samenleving over het vrijwillig levenseinde, over de vraag wanneer een mensenleven voltooid mag zijn. Sinds 2002 is er de mogelijkheid tot euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er bestaat overigens geen recht op (...)