De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Bij deze kerst-areopagus las Nico ter Linden voor. Hij las verhalen van hemzelf over Kerstmis, geschreven om de Bijbel toegankelijker te maken.  *Het verhaal van Lucas en Mattheüs, beide schrijvend aan hun evangelie over het leven van Jezus, beide op zoek naar een passend geboorteverhaal (...)

Elder Roest is te gast in onze dorpskerk. We maken kennis met hem bij Areopagus. De nu 63-jarige Roest wil zich open stellen. Hij vertelt over zijn opvoeding in een vrijzinnig-liberaal middenstandsgezin in Hoogezand, en hoe hij studeerde in een links Gronings milieu. Al vroeg werd Roest met (...)

We vieren 50 jaar Kerk Zonder Grenzen tijdens de eredienst op 19 november. In die dienst, die geleid wordt door de predikanten Tom de Haan en Aart Mak, zal uiteraard met dankbaarheid teruggeblikt worden op alles wat in die vijftig jaar werd mogelijk gemaakt door dit tamelijk unieke werk. Maar er (...)