De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

In de overstapdienst van 27 mei vierden we  ‘de Bar/Bat-Mitswa’ van 3 tieners uit de gemeente. Het is wat de synagoge viert als kinderen 13 jaar worden. Het markeert een belangrijk moment: de overstap naar de middelbare school, een moment in je leven om opnieuw te (...)

“We moeten de kracht van de liefde ontdekken, de verlossende kracht van de liefde. Wanneer we die op het spoor komen, dan gaat er wat veranderen in de wereld. Dan zullen we van deze oude wereld een nieuwe wereld kunnen maken.” Deze woorden van Martin Luther King gingen rond Pinksteren de wereld (...)

Vrienden Dorpskerk en Welzijn Bloemendaal zoeken figuranten en spelers voor de historische film die dit najaar opgenomen wordt. De film gaat over de perikelen rondom de stichting van de Dorpskerk in Bloemendaal in de 17e eeuw. Het gaat onder meer om de vermeende oneerlijkheid en het vertrek van (...)

“Ons leeven is een schip d’ Weerelt is de zee Bijbel ’t peijlCompas maar ’t Hemelrijk d’ Ree” Deze vrome regels schreef een 17e-eeuwse scheepskapitein uit Edam op de wand van zijn bedstee en de tekst staat er nog steeds te lezen. De man moet in goeden doen (...)