De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Maar liefst één op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met geweld. Om een statement te maken tegen dit onrecht worden wereldwijd gebouwen vanaf 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) 16 dagen lang in het oranje licht gezet, de kleur van de hoop op een betere (...)

Samen op weg naar een nieuw beleidsplan In onze gemeente is een grote behoefte aan een nieuw beleid waarin de richting voor de toekomst wordt vastgelegd. Een beleidsplan waar we allen actief vorm aan kunnen geven. Dat gaan we nu doen. De kerkenraad heeft al een voorzet gedaan; het is nu aan de (...)

  Op 12 september is het gemeentezondag en dan is het inmiddels traditie dat we met de hele gemeente de lunch gebruiken in de kerktuin. Dit keer niet aan lange tafels maar gezellig om kleinere ronde tafels. In verband met het coronavirus maken we dit jaar geen gebruik van eigen gebakken (...)

Ieder jaar vieren we dat kinderen van de basisschool overstappen naar de tieners. In de synagoge is dit een belangrijk moment: de bar of bat