De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

We begonnen met koffie, thee, chocolademelk (met slagroom!) in het voormalige Koffiehuis tegenover Amsterdam CS. Vandaar was het maar een korte wandeling naar het museum Ons’ Lieve Heer op