De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Maandag 15 oktober vroeg in de morgen startte de voorbereiding voor een nieuwe opnamedag van deze historische- en kleurrijke film naar idee van Nicole Honingh van Welzijn Bloemendaal. Kleurrijk, omdat de film op diverse prachtige locaties in Bloemendaal en Santpoort wordt opgenomen en historisch (...)

Onlangs kwam een profeet op bezoek in ons Kerkelijk Centrum. Hij heet Alfred Slomp en hij was met zijn interactieve workshop ‘God in de supermarkt’ helemaal uit Veenendaal getogen om ons voor te lichten over de wereldwijde gevolgen van onze (...)