De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Kom ook naar de wintermaaltijd.  Zo leren we elkaar (beter) kennen, hebben meer onderling contact en… het is gezellig. Een maaltijd waarbij iedereen, van jong tot oud, welkom is. Om het voor zo veel mogelijk gemeenteleden mogelijk te maken om samen aan tafel te gaan zijn er twee (...)

Deze dagen wappert er een regenboogvlag in de kerktuin van de Bloemendaalse Dorpskerk. Daarmee neemt de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen nadrukkelijk afstand van de zogenaamde Nasville Verklaring die deze week voor zoveel ophef

De 24e december 2018 waren de weergoden ons goed gezind in Bloemendaal. Vrolijke- en nieuwsgierige kindergezichtjes trokken met hun lichtjes in optocht richting de Dorpskerk, waar Tooske Ragas op hen wachtte om het verhaal van de geboorte van Jezus te (...)

De themamiddag en -avond over dementie op 22 november bleek een schot in de roos te zijn, dat bleek ook uit de bezoekersaantallen van 40 en 80 deelnemers.  Dominee Juup van Werkhoven leidde de middag in met het lezen van een deel van het gedicht ‘Moeder’ van Muus Jacobse. We stonden (...)