De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden. Het bijbelse verhaal wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Archief

Op zondag 4 oktober oefenden we met de belcirkel. Meeluisteren en meekijken met de dienst is goed mogelijk. Een kopje koffie en een praatje helaas

Per 1 augustus is ds. Jaap van de Meent in onze gemeente werkzaam als tijdelijk predikant. Hij is aangesteld voor 50%, in principe voor een jaar. Jaap heeft een ruime ervaring als tijdelijk

Lieve mensen, Achter mijn bureau in onze nieuwe pastorie en nog omringd door onuitgepakte boekendozen, gaan mijn gedachten steeds terug naar het overweldigende afscheid dat u mij en mijn meisjes hebt bezorgd